HƯỚNG DẨN VIẾT TÓM TẮT/ ABSTRACT

 

Trang: A4, đứng (portrait),

Kiểu chữ:Times New Romain,

Kích thước: 14pt,

Cách dòng: 1.5lines.

 

 

TÊN ĐỀ TÀI

TÁC GIẢ

 

TÓM TẮT (150 từ)

MỤC TIÊU:

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

KẾT QUẢ:

KÊT LUẬN

Từ khoá (<5 từ)

 

TITLE

(Authors)

ABSTRACT

PURPOSES:

METHODS:

RESULTS:

CONCLUSION:

Key words

 


HƯỚNG DẪN LÀM POWERPOINT

 

  • 15-20 SLIDES (including Title và Thank you)
  • FONT : ARIAL
  • SIZE >24pt.
  • 1.3 lines
  • Thời gian: 15 phút.


Thông tin về hội nghị

Thời gian: 10/08/2019

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Sài Gòn

Địa chỉ: 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ chí Minh

 

Tài trợ Vàng
Tài trợ Đồng

 

Thông tin hướng dẫn đăng ký bài báo cáo

Thông tin hướng dẫn đăng ký triển lãm tài trợ, đăng ký đại biểu

Thông tin hướng dẫn tổng hợp

BS CKI Nguyễn Quang Đại

Mobi: 0389913492

Email: drquangdai@gmail.com

CN Trần Thị Hiếu Nghĩa

Mobi: 0988099239

Email: hieunghia678@gmail.com

BS CKII Tạ Thuỳ Linh

Mobi: 0988279343

Email: tathuylinh@yahoo.com