Thông tin bài báo khoa học
Nội dung Tiếng Việt
Tên bài báo khoa học CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ GÓC ĐÓNG
Tác giả PHẠM THỊ THỦY TIÊN Vai trò Chủ nhiệm
Chủ đề Glôcôm Mục tiêu BÀI BÁO CÁO
Phương pháp nghiên cứu BÀI BÁO CÁO
Kết quả BÀI BÁO CÁO
Kết luận BÀI BÁO CÁO
Tóm tắt
Bệnh glôcôm góc đóng là một nhóm bệnh đặc trưng bởi tắc nghẽn cơ học vùng bè tại mống mắt ngoại biên làm tăng nhãn áp dần dần tổn thương gai thị và mất thị trường. Hệ thống phân loại bệnh góc đóng nhằm xác định được các cơ chế gây bệnh và cung cấp hướng dẫn không chỉ cho điều trị mà còn tiên lượng bệnh. Cơ chế sinh bệnh của glôcôm góc đóng liên quan với bất thường giải phẫu của góc tiền phòng làm đến thay đổi cấu trúc và chức năng vùng bè do dính mống mắt ngoại biên (PAS) hoặc do nhiều cơ chế khác. Thủy tinh thể có vai trò quan trọng trong cơ chế góc đóng. Lấy thể thủy tinh sớm cho hiệu quả tốt và đang được lựa chọn là điều trị đầu tay trong bệnh lý góc đóng.
Thông tin về hội nghị

Thời gian: 10/08/2019

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Sài Gòn

Địa chỉ: 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ chí Minh

 

Tài trợ Vàng
Tài trợ Đồng

 

Thông tin hướng dẫn đăng ký bài báo cáo

Thông tin hướng dẫn đăng ký triển lãm tài trợ, đăng ký đại biểu

Thông tin hướng dẫn tổng hợp

BS CKI Nguyễn Quang Đại

Mobi: 0389913492

Email: drquangdai@gmail.com

CN Trần Thị Hiếu Nghĩa

Mobi: 0988099239

Email: hieunghia678@gmail.com

BS CKII Tạ Thuỳ Linh

Mobi: 0988279343

Email: tathuylinh@yahoo.com