Danh sách bài báo khoa học
STT Tên bài báo Loại Chủ đề Tác giả
1 CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ GÓC ĐÓNG
Bài báo khoa học
Glôcôm PHẠM THỊ THỦY TIÊN
Chủ nhiệm
2 NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP MỞ GÓC TIỀN PHÒNG BẰNG DAO KAHOOK TRONG ĐIỀU TRỊ GLÔCÔM Ở BỆNH NHÂN VIÊM CỦNG MẠC
Bài báo khoa học
Glôcôm Nguyễn Quang Đại
Chủ nhiệm
Thông tin về hội nghị

Thời gian: 10/08/2019

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Sài Gòn

Địa chỉ: 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ chí Minh

 

Tài trợ Vàng
Tài trợ Đồng

 

Thông tin hướng dẫn đăng ký bài báo cáo

Thông tin hướng dẫn đăng ký triển lãm tài trợ, đăng ký đại biểu

Thông tin hướng dẫn tổng hợp

BS CKI Nguyễn Quang Đại

Mobi: 0389913492

Email: drquangdai@gmail.com

CN Trần Thị Hiếu Nghĩa

Mobi: 0988099239

Email: hieunghia678@gmail.com

BS CKII Tạ Thuỳ Linh

Mobi: 0988279343

Email: tathuylinh@yahoo.com