Đăng ký khóa học
Khóa học này đã hết hạn. Vui lòng liên hệ quản trị để biết thêm thông tin chi tiết
Tên khóa học Truths and myths regarding Anti-VEGF's in treating DME
Học phí Số buổi học 1
Ngày khai giảng 10/08/2019 Ngày bế giảng 10/08/2019
Người phụ trách TS.BS. Rajiv Râmn - Sankara Nethralaya, Chennai, India
Địa chỉ BALLROOM 1
Sơ đồ lớp học Sơ đồ lớp học
Thông tin về hội nghị

Thời gian: 10/08/2019

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Sài Gòn

Địa chỉ: 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ chí Minh

 

Tài trợ Vàng
Tài trợ Đồng

 

Thông tin hướng dẫn đăng ký bài báo cáo

Thông tin hướng dẫn đăng ký triển lãm tài trợ, đăng ký đại biểu

Thông tin hướng dẫn tổng hợp

BS CKI Nguyễn Quang Đại

Mobi: 0389913492

Email: drquangdai@gmail.com

CN Trần Thị Hiếu Nghĩa

Mobi: 0988099239

Email: hieunghia678@gmail.com

BS CKII Tạ Thuỳ Linh

Mobi: 0988279343

Email: tathuylinh@yahoo.com