Chương trình hội nghị
Day/Hall
BallRoom 1
BallRoom 2
BallRoom 3
Vip 3-4
Ngày 1
(Thứ 7 10/08)
Thứ Bảy
10 Thg8
Sáng
Morning
08:00-11:30
Đại hội Hội nhãn khoa TPHCM nhiệm kỳ 2019-2024
Buổi chiều
Afternoon
13:30-16:20
Dịch kính - Võng mạc
Glaucoma
Phẫu thuật đục thể thủy tinh
Giác mạc - Khúc xạ
Tài trợ Vàng
Tài trợ Đồng

 

Thông tin hướng dẫn đăng ký bài báo cáo

Thông tin hướng dẫn đăng ký triển lãm tài trợ, đăng ký đại biểu

Thông tin hướng dẫn tổng hợp

BS CKI Nguyễn Quang Đại

Mobi: 0389913492

Email: drquangdai@gmail.com

CN Trần Thị Hiếu Nghĩa

Mobi: 0988099239

Email: hieunghia678@gmail.com

BS CKII Tạ Thuỳ Linh

Mobi: 0988279343

Email: tathuylinh@yahoo.com